USŁUGI

USŁUGI SAPERSKIE
oczyszczanie terenów
z przedmiotów wybuchowych

Oczyszczanie
na lądzie

Wykonujemy sprawdzenia terenów lądowych pod kątem występowania przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego (niewybuchy, niewypały).

Oczyszczanie
akwenów

Świadczymy kompleksowe prace saperskie w środowisku wodnym, niezależnie od rodzaju i głębokości akwenu.

usługi saperskie

oczyszczanie na lądzie

Saper z łopatą rozminowuje teren lądowy - usługi saperskie od Explosive
Świadczymy kompleksową usługę związaną z oczyszczeniem terenu, tymczasowym przechowywaniem i ochroną wydobytych przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych oraz ich transportem i utylizacją.

Sprawdzanie i oczyszczanie terenu łączymy standardowo z pomiarami geodezyjnymi.

Do prac wykorzystujemy własny specjalistyczny sprzęt w postaci podręcznych i ramowych wykrywaczy metali, magnetometrów, sprzętu GPS.
Saper z firmy świadczacej usługi saperskie - Explosive, niewybuchy w lesie.
Prace wykonywane są przez wysokiej klasy specjalistów (saperów, kierowników prac saperskich, geodetów), posiadających bogate doświadczenie oraz odpowiednie uprawnienia.

Po zakończeniu prac sporządzamy dokumentację powykonawczą, w tym mapę i certyfikat sprawdzenia i oczyszczenia terenu.

Tego typu sprawdzenie terenu może być wykonywane np. na etapie przygotowywania inwestycji (całość lub fragmenty terenu, sprawdzanie punktowe – np. pod prace geotechniczne) lub w trakcie wykonywania inwestycji, w formie nadzoru saperskiego.

W razie konieczności przed rozpoczęciem oczyszczania wykonujemy wycinki i przygotowanie terenu.

Zapraszamy do GALERII zdjęć tej kategorii.
usługi saperskie

oczyszczanie akwenów

Saper z firmy Explosive świdczacej usługi saperskie poszukuje niewybuchów w akwenie wodnym
Posiadamy bogate doświadczenie w oczyszczaniu z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych w wodach śródlądowych, na obszarach portowych, jak i w warunkach otwartego morza.

Prace są wykonywane przy użyciu specjalistycznego sprzętu: do prac podwodnych, do wykrywania przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych (podwodne wykrywacze metali i magnetometry), systemów pozycjonowania, jednostek pływających (baz nurków) itd.

Do tego typu prac zaangażowani są saperzy, kierownicy prac saperskich, nurkowie oraz kierownicy prac podwodnych posiadający odpowiednie doświadczenie i uprawnienia do tego typu prac.

Oczyszczanie akwenów łączymy standardowo z pomiarami geodezyjnymi.

Prace saperskie w obszarach wodnych wykonywane są w oparciu o pomiary magnetometryczne dna akwenu.

Realizujemy kompleksową usługę w zakresie przechowywania, transportu i utylizacji wydobytych przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych.

Po zakończeniu oczyszczania akwenów sporządzamy dokumentację powykonawczą, w tym certyfikat oczyszczenia dna, mapy, wykazy.

Zapraszamy do GALERII zdjęć tej kategorii.
Posiadamy bogate doświadczenie w oczyszczaniu z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych w wodach śródlądowych, na obszarach portowych, jak i w warunkach otwartego morza.

Prace są wykonywane przy użyciu specjalistycznego sprzętu: do prac podwodnych, do wykrywania przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych (podwodne wykrywacze metali i magnetometry), systemów DGPS, jednostek pływających (baz nurków) itd.

Do tego typu prac zaangażowani są saperzy, kierownicy prac saperskich, nurkowie oraz kierownicy prac podwodnych posiadający odpowiednie doświadczenie i uprawnienia do tego typu prac.
Oczyszczanie akwenów łączymy standardowo z pomiarami geodezyjnymi.

Prace saperskie w obszarach wodnych wykonywane są w oparciu o pomiary magnetometryczne dna akwenu.

Realizujemy kompleksową usługę w zakresie przechowywania, transportu i utylizacji wydobytych przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych.

Po zakończeniu oczyszczania akwenów sporządzamy dokumentację powykonawczą, w tym certyfikat oczyszczenia dna, mapy, wykazy.
Nurek z firmy oferującej usługi saperskie Explosive skacze do wody w celu poszukiwania niewybuchów
ZAUFALI NAM

nasi
partnerzy

MASZ PYTANIA?

NAPISZ DO NAS

  EXPerts by
  EXPerience
  logo firmy saperskiej i wyburzeniowej Explosive
  Prace Wyburzeniowe i Minerskie Explosive s.c.
  ul. Trakt św. Wojciecha 336
  80-001 Gdańsk
  Copyrights(c) 2023 by Explosive
  Powered by getknow