SERVICES

sapper services
explosive ordnance clearance

Onshore
UXO clearance

We perform inspection of land areas for the presence of explosive and hazardous objects of military origin (unexploded ordnance, misfires).

Offshore
UXO clearance

We provide comprehensive sapper work in aquatic environments, regardless of the type and depth of the water area.

sapper services

Onshore UXO clearance

Saper z łopatą rozminowuje teren lądowy - usługi saperskie od Explosive
We provide a comprehensive service related to land clearing, temporary storage and protection of excavated explosive and hazardous objects, as well as their transport and disposal.

We combine site inspection and clearance with surveying as standard.

For the work we use our own specialised equipment in the form of handy and frame metal detectors, magnetometers, GPS equipment.
Saper z firmy świadczacej usługi saperskie - Explosive, niewybuchy w lesie.
The work is carried out by high-calibre specialists (sappers, sapper work managers, surveyors) with extensive experience and relevant qualifications.

Upon completion of the work, we prepare post-completion documentation, including a map and a certificate of site inspection and clearance.

This type of site clearance can be carried out e.g., at the stage of investment preparation (whole or parts of the site, spot checks - e.g., for geotechnical works) or during the execution of the investment, in the form of sapper supervision.

If necessary, we carry out logging and site preparation prior to clearing.

Please visit the photo GALLERY of this category.
sapper services

Offshore UXO clearance

Saper z firmy Explosive świdczacej usługi saperskie poszukuje niewybuchów w akwenie wodnym
We have extensive experience in clearing from explosive and hazardous objects in inland waters, harbour areas, as well as in open sea conditions.

The work is carried out using specialised equipment: for underwater work, for the detection of explosive and hazardous objects (underwater metal detectors and magnetometers), positioning systems, vessels (diving bases), etc.

This type of work involves sappers, sapper work managers, divers and underwater work managers with the relevant experience and qualifications for this type of work.

We combine the clearing of water areas with surveying as standard.

Sapper works in water areas are carried out on the basis of magnetometric surveys.

We provide a comprehensive service for the storage, transport and disposal of excavated explosive and hazardous items.

Upon completion of water area clearing, we prepare post-completion documentation, including bottom clearance certificate, maps, lists.

Please visit the photo GALLERY of this category.
Posiadamy bogate doświadczenie w oczyszczaniu z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych w wodach śródlądowych, na obszarach portowych, jak i w warunkach otwartego morza.

Prace są wykonywane przy użyciu specjalistycznego sprzętu: do prac podwodnych, do wykrywania przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych (podwodne wykrywacze metali i magnetometry), systemów DGPS, jednostek pływających (baz nurków) itd.

Do tego typu prac zaangażowani są saperzy, kierownicy prac saperskich, nurkowie oraz kierownicy prac podwodnych posiadający odpowiednie doświadczenie i uprawnienia do tego typu prac.
Oczyszczanie akwenów łączymy standardowo z pomiarami geodezyjnymi.

Prace saperskie w obszarach wodnych wykonywane są w oparciu o pomiary magnetometryczne dna akwenu.

Realizujemy kompleksową usługę w zakresie przechowywania, transportu i utylizacji wydobytych przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych.

Po zakończeniu oczyszczania akwenów sporządzamy dokumentację powykonawczą, w tym certyfikat oczyszczenia dna, mapy, wykazy.
Nurek z firmy oferującej usługi saperskie Explosive skacze do wody w celu poszukiwania niewybuchów
they trusted us

our
partners

DO YOU HAVE QUESTIONS?

CONTACT US

  EXPerts by
  EXPerience
  logo firmy saperskiej i wyburzeniowej Explosive
  PRACE WYBURZENIOWE I MINERSKIE EXPLOSIVE S.C.
  Trakt sw. Wojciecha 336
  80-001 Gdansk, Poland
  Copyrights(c) 2023 by Explosive
  Powered by getknow