Wydrukuj tę stronę

Transport i magazynowanie przedmiotów wybuchowych

Wykryte i wydobyte przedmioty wybuchowe są transportowane ręcznie do środków transportu i następne przewożone do wyznaczonych miejsc niszczenia w specjalnych pojemnikach zabezpieczających przed skutkami potencjalnej eksplozji.

W czasie działań interwencyjnych pojemniki transportu pozwalają na bezpieczne wywożenie znalezionych przedmiotów wybuchowych, np. z terenu szpitala czy szkoły, bez potrzeby ewakuacji ludności i zamykania dróg.

Zapraszam do zapoznania się z folderem firmy