Wydrukuj tę stronę

Oczyszczanie z niewybuchów na lądzie

“Explosive” s.c. realizuje oczyszczanie z przedmiotów wybuchowych pochodzenia wojskowego na lądzie za pomocą: jedno- lub dwucewkowych wykrywaczy metali, ramowych wykrywaczy metali, magnetometrów różnicowych. Sprzęt do wykrywania niewybuchów pozwala na namierzanie pocisków, bomb, min itp. na głębokościach do 15,0 m.

Lądowe obszary objęte oczyszczaniem z niewybuchów to m.in.: autostrady i drogi w budowie oraz modernizacji, nowobudowane i modernizowane fabryki i zakłady przemysłowe, sieci uzbrojenia podziemnego terenu (wodociągi, gazociągi, kanalizacja i światłowody), przebudowywane i budowane linie kolejowe, plaże, tereny pod budownictwo mieszkaniowe, stadiony i boiska sportowe, porty lotnicze i lotniska, tereny leśne; tereny popoligonowe i powojskowe.

Wytyczanie geodezyjne terenu prac, podział i oznakowanie poszczególnych odcinków

Prace saperskie na budowie autostrady przy użyciu dwucewkowego wykrywacza metali oraz wykrywacza ramowego

Prace saperskie na polach przy użyciu małego wykrywacza ramowego

Prace saperskie w lasach przy użyciu jednocewkowego wykrywacza metali

Prace saperskie na terenach portów lotniczych przy użyciu dużego wykrywacza ramowego oraz magnetometru różnicowego dla głębszego sprawdzenia terenu

Zestawy magnetometrów z systemami DGPS i rejestratorami danych do ich późniejszej obróbki

Zestawy magnetomerów montowane do pojazdów

Badania magnetometryczne na obecność niewybuchów w miejscach wierceń badawczych (geologicznych)

Przykładowe przedmioty wybuchowe znalezione przez firmę „Explosive” podczas oczyszczania na terenach lądowych

Prace budowlane oraz efekt końcowy przykładowego terenu, na którym firma „Explosive” wykonywała lądowe prace saperskie (oczyszczanie z niewybuchów)
Fot. Autostrady A1/A2

Zapraszam do zapoznania się z folderem firmy