Wydrukuj tę stronę

Nadzory saperskie

Niektóre miejsca są praktycznie niemożliwe do sprawdzenia ze względu na sąsiedztwo przedmiotów metalowych lub żelbetowych. Takimi miejscami są sąsiedztwa: ogrodzeń metalowych lub na podmurówce żelbetowej, murów oporowych z żelbetu, ścianek szczelnych (np. Larsena), pali stalowych i żelbetowych, rurociągów stalowych, linii energetycznych, instalacji przemysłowych itp.

Ponadto niemożliwe jest sprawdzenie terenu nad płytami drogowymi z żelbetu pod torowiskami kolejowymi oraz pod nawierzchniami z betonu zbrojonego.

W miejscach gdzie sprawdzenie terenu przy użyciu wykrywaczy metalu jest utrudnione lub niemożliwe należy ustanowić nadzór saperski, którego działania polegają na obserwacji i bieżącym (warstwowym) sprawdzeniu terenu robót ziemnych lub instalacyjnych.

Nadzór saperski obejmuje:

  • przeszkolenie pracowników budowy odnośnie zagrożeń i procedur postępowania w razie znalezienia przedmiotów wybuchowych;
  • nadzór nad pracą ludzi i sprzętu w zakresie objętym zleceniem;
  • bieżące sprawdzenia terenu za pomocą wykrywaczy metalu;
  • identyfikację wykrytych przedmiotów wybuchowych i ocenę stwarzanych przez nie zagrożeń oraz podejmowanie stosownych działań zapobiegawczych i awaryjnych;
  • ochronę wydobytych przedmiotów wybuchowych;
  • postępowanie zgodnie z procedurami i obowiązującymi przepisami
   
   
   
   

Zapraszam do zapoznania się z folderem firmy