Wydrukuj tę stronę

EKSPERTYZY SAPERSKIE ORAZ SĄDOWE Z ZAKRESU MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH


Firma Explosive s.c. posiadająca System Zarządzania Środowiskowego zgodny z wymaganiami ISO 14001:2004, System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami ISO 9001:2008, System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higiena Pracy zgodny z wymaganiami BS OHSAS 18001:2007 oraz posiadająca Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej, działając w oparciu o ekspercką wiedzę i doświadczenie wykonuje szereg opinii i ekspertyz, np.:

  • Opinie oraz ekspertyzy na potrzeby sądów, prokuratur oraz policji w zakresie oceny skutków wybuchów, zagrożeń stwarzanych przez przedmioty i materiały wybuchowe. Opinie i ekspertyzy sądowe wykonują biegli sądowi zatrudnieni w firmie Explosive s.c.
  • Opinie oraz ekspertyzy w zakresie oceny zagrożeń stwarzanych przez niewybuchy i niewypały - opinie wykonywane na zlecenie urzędów państwowych, władz samorządowych oraz służb leśnych.
  • Poszukiwanie przedmiotów, którymi były popełnione przestępstwa, w tym zbrodnie. Poszukiwania realizowana na zlecenie prokuratur, policji i służb specjalnych. Poszukiwane przedmioty wydobyto ze zbiorników wodnych, rzek, jak i na lądzie.

Ekspertyzy i opinie dotyczące zagrożeń niewypałami i innymi przedmiotami wybuchowymi sporządzane są w oparciu o:

  • Posiadaną wiedzę i doświadczenie.
  • Źródła historyczne (literatura fachowa, archiwalne mapy z ruchami wojsk).
  • Dane o znalezionych przez patrole wojskowe saperskie niewypałach i innych przedmiotach wybuchowych.
  • Wyrywkowe badanie terenu (potwierdzenie obecności niewybuchów i niewypałów).
  • Obliczenia stref rażenia odłamkami, falą uderzeniową, akustyczną i parasejsmiczną.
  • Obliczenia stref skażenia.
  • Określenie stref zagrożeń dla ludzi i obiektów budowlanych.

 Zapraszam do zapoznania się z folderem firmy

Zobacz fotogalerię