Wydrukuj tę stronę

Firma

Spółka cywilna „Explosive” Prace Wyburzeniowe i Minerskie powstała w roku 1990 i jest jedną z najstarszych i najbardziej doświadczonych cywilnych firm saperskich w Polsce. W dniu 12.12.1990 r. nasza firma, decyzją Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, uzyskała koncesję na obrót materiałami wybuchowymi i rozpoczęła działalność w zakresie wysadzania obiektów i konstrukcji.

Od 2004 r. wykonujemy oczyszczenia terenów z przedmiotów wybuchowych pochodzenia wojskowego. 

Oczyszczaliśmy z niewybuchów obszary przeznaczone m.in. pod porty, nabrzeża, falochrony, autostrady, lotniska, trasy kolei, terminale LNG, gazociągi, rafinerie itd.

Oczyszczanie realizuje grupa wyspecjalizowanych saperów posiadających wieloletnie doświadczenie zawodowe. W firmie „Explosive” bardzo duży nacisk kładziemy na przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa, dyscyplinę pracy oraz podnoszenie kwalifikacji (szkolenia, instruktaże). Wszystkie te działania powodują zmniejszenie zagrożeń do minimum i wykonywanie prac zgodnie z oczekiwaniami naszych Klientów.

Używamy jedynie nowoczesnego i zaawansowanego technologicznie sprzętu. “Explosive” s.c. posiada wszystkie wymagane prawem zezwolenia i uprawnienia, certyfikaty, Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej, atesty sprzętów itd.

Zapraszam do zapoznania się z folderem firmy